Wij verhuren, beheren en ontzorgen.
 

Disclaimer

De website van Blaauwgoed Vastgoedmanagement wordt beheerd door Blaauwgoed Vastgoedmanagement. Blaauwgoed Vastgoedmanagement is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s die door externe links beschikbaar zijn. Blaauwgoed Vastgoedmanagement behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blaauwgoed Vastgoedmanagement over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Blaauwgoed Vastgoedmanagement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Voorts aanvaardt Blaauwgoed Vastgoedmanagement geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Blaauwgoed Vastgoedmanagement of u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. Blaauwgoed Vastgoedmanagement behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website inclusief de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.